Wkrótce do Państwa dyspozycji oddamy obiekt przedszkolny

Oddamy do Państwa dyspozycji obiekt przedszkolny w ścisłym centrum Promenady Czesława Niemena , miejsca spacerowego , w bliskości Lasku Aniołowskiego.

Centrum Układanka jest wyposażone w gabinet logopedyczny, psychologiczny, 3 sale zajęć nowocześnie wyposażone , szatnię, oraz Centrum Integracji Sensorycznej zapewniające niezbędną dawkę aktywności fizycznej bez względu na warunki pogodowe.

Punkt przedszkolny czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 17.00 .

Dla dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wszystkie terapie są bezpłatne.

Więcej informacji pod nr 690 313 419

 

Dla wszystkich dzieci oferujemy:

  • Opiekę nad dziećmi przez kompetentną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zajęcia i zabawy zgodnie z podstawą programową MEN, zajęcia rytmiczne, naukę języka obcego, profilaktykę logopedyczną, psychologiczną.

  • Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozwój społeczny w integracyjnej grupie rówieśniczej, w której oprócz nauczyciela wychowawcy, jest też nauczyciel wspomagający, terapię psychologiczną, terapię indywidualną zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, trening umiejętności społecznych, rehabilitacje ruchową, terapie integracji sensorycznej, muzykoterapię, alternatywne i wspomagające terapie dostosowane do potrzeb dziecka, neurologopedię.

Ramowy rozkład dnia

 

7.00 – 8.30

Przyjazd dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci.

 

8.30 – 8.40

Czynności higieniczno- porządkowe. Trening umiejętności samoobsługowych ( higiena jamy ustnej, toaleta, mycie rąk)

 

8.40 – 9.10

Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych, przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

 

9.10 – 9.30

Przywitanie dzieci, zabawy rytmiczne integrujące grupę.

 

9.30-10.00

 

Zajęcia dydaktyczne. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

10.00 – 12.00

Zajęcia rewalidacyjne: zajęcia logopedyczne, fizjoterapeutyczne, zajęcia integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych, terapia pedagogiczna, arteterapia.

 

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na świeże powietrze ( nauka ubierania się, wiązania butów, zapinania guzików, suwaków).

 

Ćwiczenia kształtujące właściwą postawę ciała. Zabawy organizowane i swobodne w sali, na placu przedszkolnym, spacery i wycieczki.

 

12.00 – 12.15

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno-porządkowe w łazience  ( toaleta, mycie rąk).

 

12.15 – 12.45

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

 

12.45-13.15

Relaksacja – odpoczynek,  wyciszenie, ( muzyka klasyczna, kołysanki, masażyki, Batti Strauss, programy aktywności Knillów).

 

13.15 – 13.30

Przygotowanie dzieci do odjazdu do domu.

 

13.30-17.00

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy kołowe ze śpiewem, gry stolikowe, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy w małych grupach, porządkowanie sali.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *