Cennik dla dzieci uczęszczających do Punktu przedszkolnego

Cena
*Dla dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego zajęcia terapeutyczne realizowane są w ramach opłaty za pobyt.
Wpisowe
400 zł
Czesne
490 zł

Cennik na zajęcia indywidualne

LOGOPEDA
Cena
diagnoza z konsultacją
120zł
terapia 30 min
60zł
terapia 60 min
100zł
NEUROLOGOPEDA
Cena
konsultacja
150zł
terapia 60 min
120zł
PSYCHOLOG, PEDAGOG
Cena
konsultacja
120zł
terapia 45 min
110zł
INTEGRACJA SENSORYCZNA
Cena
diagnoza
95zł
terapia 30 min
70zł
terapia 45 min
90zł
REHABILITACJA RUCHOWA, FIZJOTERAPIA
Cena
diagnoza
100zł
zajęcia indywidualne 30 min
60zł
zajęcia grupowe 45 min
40zł
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE ZGODNIE Z ORZECZENIEM LUB OPINIĄ
Cena
rewalidacja 60 min
80zł
wwr – 60 min
80zł
LOGOPEDA
Cena
diagnoza z konsultacją
90zł
terapia 30 min
60zł
terapia 60 min
90zł