Zapoznaj się z informacjami na temat zajęć

Zajęcia artystyczne połączone z arteterapią

Nie tylko muzyka, ale również plastyka, łagodzi obyczaje. Arteterapia, czyli leczenie sztuką, jest przeznaczona dla wszystkich dzieci. Proces twórczy pozwala kanalizować i wyrażać emocje, tym samym pozbywać się frustracji. To swego rodzaju katharsis jest szczególnie przydatne dzieciom, które mają problemy natury psychologicznej. Dzieci nadpobudliwe, znerwicowane, lękliwe i wycofane, mogą w świecie sztuki znaleźć swoisty azyl. Tworzenie rozwija wyobraźnię i daje poczucie sprawczości, co z kolei przekłada się na większą pewność siebie i lepsze funkcjonowanie w społeczności. Arteterapia jest zabawą dla dzieci zdrowych i wybawieniem dla posiadających zaburzenia.