Zapoznaj się z informacjami na temat zajęć

Rytmika z muzykoterapią

 Powszechnie wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje. Dzięki muzykoterapii wiemy, że również redukuje stres, wprawia w dobry nastrój i wyzwala siły twórcze, drzemiące w każdym człowieku. Zastosowanie muzyki jako formy terapii stosowane było już przez przedstawicieli prymitywnych ustrojów społecznych. Nasi przodkowie, zrzeszeni w organizacji plemiennej, zauważyli, że muzyka łagodzi objawy chorób, pozwala się odprężyć i uzyskać pożądany dobrostan psychiczny. Jak wiemy, muzyką rządzi rytm. Podczas pracy w Ośrodku wykorzystujemy jego terapeutyczne oddziaływanie. Stosujemy metodę Delcroze’a, której zastosowanie sprawia, że jesteśmy zdolni do odczuwania muzyki na poziomie niedostępnym dla jej biernego odbiorcy. 

Rytmika z muzykoterapią ma szerokie zastosowanie terapeutyczne. Zajęcia z rytmiki aktywizują fukcje poznawcze człowieka. Wzrasta świadomość własnego ciała i poczucie bycia “tu i teraz”, co zachęca z kolei do podejmowania działań w innych aspektach życia. Harmonię konsonansową i dysonansową wykorzystuje się do pobudzenia lub odprężenia, a stosowanie różnego typu wartości rytmicznych daje możliwość lecznia różnego typu dolegliwości. Związana z tym różnorodność zajęć jest szczególnie atrakcyjne dla dzieci, których wrogiem numer jeden, jak wiadomo, jest nuda. Zajęcia z rytmiki można łączyć z pantomimą. To jeszcze jeden element “Układanki”.